TERAPIE DOSPĚLÍ

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

S klienty se setkáváme pravidelně i jednorázově dle jejich potřeb a pracujeme na tématech, které je  zrovna trápí. Rozhovor vedeme tak, aby měl klient možnost nalézt svá vlastní řešení, které mu budou sloužit v jeho životě. Jdeme bezpečným tempem dle potřeb klienta.

častá témata jsou:

 • deprese
 • úzkosti
 • sebeúcta
 • rozchod

PÁROVÁ TERAPIE

Páry na společných terapii mohou vnést světlo do oblastí, ve kterých se jim zrovna společně nedaří. Snažíme se vytvořit bezpečný prostor pro řešení konfliktů. Hledáme společně nové cesty vztahu, posilujeme to, co již funguje. Terapie je vhodná  i při potřebě dobrého rozchodu.

setkáváme se při:

 • partnerských krizích
 • komunikačních problémech
 • nevěře
 • neplodnosti

RODINNÁ TERAPIE

Při práci s celou rodinou klademe důraz na otevřenost a prostor pro všechny členy. Někdy může rodinné setkání přinést nové pohledy na problémy jednoho z členů (dospělého či dítěte). Hledáme nové možnosti fungování rodiny i posilujeme její silné a fungující stránky.

mluvíme o tom:

 • jak společně žít v těžkých životních situacích
 • jak zvládat výchovu
 • jak se domluvit v rámci rodiny
 • jak žít spokojeně

POSTMODERNÍ TERAPIE

Při naší práci jsou nám nejbližší postmoderní terapeutické směry, jako je systemická terapie, narativní terapie, terapie zaměřená na řešení, krátká terapie. Líbí se nám na nich to, že:

 • terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem je založen na partnerském přístupu a spolupráci
 • neexistuje univerzální a správný způsob života
 • reflektujeme svou práci, své myšlenky, své postoje
 • plně respektujeme klientův svět a hodnoty.

chcete se objednat?