MGR. TEREZA POSEKANÁ

Z ČEHO VYCHÁZÍM: 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Karlově univerzitě. Absolvovala jsem čtyřletý výcvik v systemické terapii s názvem Umění terapie pod vedením Ivana Úlehly a Zdeňka Macka a čtyřsemestrální výcvik v systemickém koučování u Petra Parmy a několik kratších kursů a seminářů: Kid´s Skills (využití principů krátké terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími), Hledání ztracených vztahů (využití narativních principů při práci s rodinami v situaci rozpadu), Pískoviště. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

ČEMU VĚŘÍM: 

Věřím, že všichni v každém okamžiku děláme to nejlepší, čeho jsme právě schopni. Také věřím, že řešení svých obtíží si neseme každý v sobě. Terapii vnímám jako jednu z cest, jak se dostat do kontaktu se sebou samým, se svými silnými stránkami, zdroji, přáními, touhami a vizemi. 

CO MĚ BAVÍ NA TERAPII: 

 Baví mě otvírat, propojovat, proměňovat staré negativní vzorce v nové pozitivní návyky. Přinášet podporu, pochopení, naději, změnu. 

CO MĚ BAVÍ V ŽIVOTĚ: 

Kromě mé práce mě především těší být s mým mužem a s našimi dětmi, tak radostnými a plnými života. Baví mě být venku v pohybu s druhými lidmi - ve volném čase se věnuji horolezectví, sportovnímu lezení, organizování výletů a práci na zahradě. Ráda tančím, tvořím. Těší mě život ve společenství. Pobyt a pohyb venku propojuji s terapií formou takzvaných léčivých vycházek.MGR. PETRA BRADOVÁ

Z ČEHO VYCHÁZÍM:

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a následně sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, dokončuji komplexní pětiletý výcvik Terapie v postmoderně Gaudia Praha , absolvovala jsem roční výcvik zaměřený na děti a dospívající Kid´s skills Dalet Olomoc. a jiné kratší workshopy (Narativní práce s pozůstalými, Terapie s traumatizovanými dětmi, Metody práce v dětské psychoterapii, Poruchy příjmu potravy). Jsem kandidátní členkou české asociace pro psychoterapii.

ČEMU VĚŘÍM:

Věřím, že neexistuje jedna pravda ani návod na to, jak žít. Věřím, že terapie otevírá nové pohledy, přístupy či možnosti, jak svůj život žít tak, aby nám dával smysl. 

CO MĚ BAVÍ NA TERAPII:

Ráda naslouchám příběhům klientů, ráda pootvírám dosud neviděná okna do těchto příběhů. Baví mě být součástí hledání jak žít tak, abychom byli spokojeni. Baví mě pokládat nečekané otázky a podporovat klienty v jejich žádoucí změně či pomáhat udržet to, co by si v životě rádi ponechali

CO MĚ BAVÍ V ŽIVOTĚ:

Nejraději trávím čas se svou rodinou, nabíjím se v přírodě a pohybem venku či usedám s knihou. Odpočívám psaním článků pro portál  www.psychologie.cz. Hledám rovnováhu, jak žít v čemkoli, co přichází.

Pracuji pod supervizí Mgr. Pavla Nepustila a Mgr. Barbory Hruškové