TERAPIE  PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

V rámci práce s celými rodinami se našimi klienty stávají i děti a dospívající. Setkáváme se nad tématy, které děti trápí:

  • rozvod rodičů
  • školní problémy
  • úzkosti
  • deprese
  • šikana
  • poruchy příjmu potravy

S dětmi pracujeme nejen rozhovorem, ale i tvořivými technikami  -kreslení, modelování. Vycházíme z narativního přístupu a na řešení orientovaného přístupu v terapii. Na setkání nezletilých je vždy částečně přítomen rodič a společně mluvíme o tom, co se daří, co ne a kam dál při terapii.

Práce s dětmi nás velmi těší.

chcete se objednat?