PSYCHOTERAPIE 

INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ TERAPIE                     RODINNÁ TERAPIE                    TERAPIE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

POMÁHÁME PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

- s úzkostmi - s depresemi - se sebeúctou a sebepřijetím - se závislostmi - se vztahy - při zvládání náročných životních situací (nemoc, ztráta, rozchod, úmrtí)

PÁROVÁ TERAPIE

- Provázíme dvojice při: řešení komunikačních a vztahových potíží - sexuálních problémů - zvládání partnerských krizí a rozpadu vztahu

RODINNÁ TERAPIE

 - Provázíme rodiny při:  řešení obtíží jednoho z členů rodinného systému - zvládání náročných situací v rámci rodiny (úmrtí, rozchod, nemoc) - výchovných potíží

TERAPIE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

- Pracujeme s dětmi při problémech - se školou - s komunikací s rodiči - s úzkostmi - poruchy příjmu potravy - závislostním chováním

MGR. PETRA BRADOVÁ    A   MGR. TEREZA POSEKANÁ

  • Jsme dvojice terapeutek, které pracují jak individuálně, tak v tandemu. 
  • Poskytujeme terapii jednotlivcům, párům i celým rodinám. 
  • Pracujeme také s dětmi. 
  • Ke svým klientům přistupujeme s úctou a důvěrou v jejich schopnosti.
  •  Plně respektujeme svět a hodnoty klienta.  
  • Naše práce nás baví.

MÁTE ZÁJEM O SETKÁNÍ?